Veiligheid op #1

We werken in een fantastische sector, maar wel één waarin nog steeds ieder jaar ernstig gewonden en dodelijke slachtoffers vallen. Daarom zetten we bij MDB alles op alles om de projectlocaties altijd veilig in te richten. Zo willen we het aantal ongevallen terug te brengen naar nul.

Ieders verantwoordelijkheid 

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Overal in de keten nemen we beslissingen die de situatie op de bouwplaats veiliger of onveiliger maken. Daar zijn wij onszelf als materieelleverancier zeer bewust van. 

Goede afspraken als basis 

Iedereen weet dat veiligheid belangrijk is. Er zijn duidelijke afspraken en regels over en we houden ons hier over het algemeen goed aan. Maar we weten ook dat er andere belangen spelen op de werkvloer, zoals tijdsdruk, kosten en het 'gewoon willen klaren van die klus'. We besteden daarom extra aandacht aan veiligheid binnen onze organisatie, want iedereen moet aan het einde van de dag weer gezond en veilig thuiskomen. 

Met elkaar in gesprek blijven 

Het is belangrijk dat we met elkaar kunnen en blijven praten over veilig werken. Of je één van onze kantoormedewerkers bent of servicemonteur op de bouwplaats, het is goed om bij twijfel over veiligheid, dit direct uit te spreken. 

Met alle TBI-ondernemingen 

We leveren primair aan de TBI-ondernemingen. Daarom werken we extra nauw met hen samen aan onze doelstelling te behalen. We hebben met onze activiteiten immers invloed op alle bouwplaatsen die wij bedienen. De TBI Veiligheidswaarden staan daarom bij ons allemaal centraal. Het is onderdeel van onze cultuur en wordt hierdoor ook merkbaar uitgedragen door onze medewerkers. 

Het TBI Veiligheidshuis is dé plek om met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid.

Onze veiligheidswaarden

Een (project)locatie waar nooit ongevallen of incidenten is ons ultieme doel. We geloven erin dat als we de onderstaande veiligheidswaarden opnemen in ons dagelijkse werk op de (project)locatie, we een positieve invloed hebben op de veiligheid.

Voorbereiding en risico’s

We bereiden ons goed voor tijdens de introductie van een project en bespreken risico’s en dilemma’s met elkaar. Maar we vinden het lastig om nee te zeggen. En dat leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Maak veiligheid bespreekbaar en voorkom onveilige situaties.

Stop!

We stoppen onveilig werk. Het is namelijk verleidelijk om door te gaan om een klus op tijd af te krijgen. Iedereen moet hier rekening mee houden. Want de gevolgen van doorgaan kunnen groter zijn dan die van het stoppen van onveilig werk. Veiligheid staat altijd voorop.

Verantwoordelijkheid

We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid. Want onze collega’s vertrouwen hun veiligheid aan ons toe. Door onze keuzes en ons gedrag zorgen wij samen voor een veilige werksituatie.

Spreek elkaar aan

We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties. Maar we willen ook graag een goede werkrelatie behouden. Dan kan het lastig zijn om iemand hierop aan te spreken. Toch is het heel belangrijk. Niets zeggen kan gevaarlijk zijn!

Afspraken en regels

We houden ons aan de afgesproken regels. Van tevoren is er al nagedacht over een veilige manier van werken. Het is daarom extra belangrijk dat er volgens de opdracht gewerkt gaat worden. Denk goed na en overleg met de leidinggevende voordat er ter plekke praktische oplossingen voor onvoorziene situaties worden bedacht.