Veiligheid op 1

Veiligheidswaarden

De veiligheid en het welzijn van al onze medewerkers staat op de eerste plaats. Dat laten we zien in alle processen die onze organisatie kent. Op deze manier proberen we het aantal ongevallen terug te brengen naar 0. Alle TBI-ondernemingen werken hier aan mee en houden zich hierbij aan de TBI-veiligheidswaarden. Deze waarden laten zien waar wij als organisatie voor staan en helpen ons om de volgende trede op de veiligheidsladder te bereiken. Het is onderdeel van onze cultuur en wordt hierdoor ook merkbaar uitgedragen door onze medewerkers.

​Onze veiligheidswaarden

De waarden die TBI hanteert op het gebied van veiligheid, zijn samengevat in vijf verschillende pijlers. Het zijn de bouwstenen van ons veiligheidsprogramma. Ze worden toegepast bij iedere TBI-onderneming. Dat maakt dat de waarden onderdeel zijn van onze algehele cultuur. 

  • We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid
  • We bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dillema’s
  • We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
  • We stoppen onveilig werk
  • We houden ons aan de afgesproken regels

 

De TBI-veiligheidsrichtlijn

Naast de veiligheidswaarden hanteren we binnen TBI ook de veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn geeft de TBI-onderneming richting voor het managen van de veiligheid. De richtlijn bestaat uit vier verschillende onderdelen, waarbij we incidenten blijven terugdringen, leren van eerdere incidenten, een toonaangevende positie ambiëren en samen sterk staan door middel van een gezamenlijke veiligheidsaanpak. 

TBI richtlijn veiligheid

De TBI-Veiligheidsladder

Naast de veiligheidswaarden en veiligheidsrichtlijn wordt ook de veiligheidsladder toegepast. Deze ladder geeft de verschillende niveaus en de bijbehorende de houding tegenover veiligheid aan. TBI ambieert om de hoogste treden in de ladder te behalen. De ladder maakt de te nemen stappen hierbij inzichtelijk. Het gebruik van de veiligheidswaarden en de richtlijnen werkt hier ook sterk aan mee.

illustratie veiligheidsladder MDB

MDB heeft zich begin 2020 gecertificeerd voor trede 3 van de veiligheidsladder. Hiermee tonen we aan dat we onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het veilig werken. De veiligheidsregels staan en het naleven van de wet- en regelgeving wordt gestimuleerd. De volgende stap is de prioriteit van veiligheid naar een hoger niveau te brengen en een proactief op zoek te gaan naar verbeteringen op het gebied van veiligheid.