Maak de toekomst

10 okt 2019

Giesbers InstallatieGroep sluit aan bij TBI

Giesbers InstallatieGroep (Giesbers) sluit zich aan bij TBI. Giesbers, waarvan de basis is gelegd in 1975, neemt als installatie-familiebedrijf een vooraanstaande positie in de woningbouw in. Met name op het gebied van duurzaamheid en de noodzakelijke energietransitie in de woningmarkt loopt Giesbers voorop. Voorbeelden hiervan zijn de Zalmhaven toren en Little C in Rotterdam, Kavel 9 en 10 Gershwin (WKO) in Amsterdam alsook de Grotius torens in Den Haag.

09 sep 2019

Torenkranen opbouwen met torenkranen

Torenkranen bouw je meestal op met mobiele kranen. Bij project Grotius (een ontwikkeling van Provast en realisatie door een bouwcombinatie van BESIX en J.P. van Eesteren) is een andere methode gehanteerd. Om de bouw van de woontorens voort te zetten, heeft MDB B.V. met behulp van de eerste torenkraan de tweede torenkraan gebouwd. Eén van de redenen is de beperkte ruimte op de bouwlocatie. Werken met een mobiele kraan zou veel tijd kosten. Naast een nieuwe mijlpaal in de bouw leverde deze aanpak spectaculaire beelden op.

03 sep 2019

TBI sluit maatschappelijk partnerschip met IMC Weekendschool

TBI gaat de komende jaren een samenwerking aan met IMC Weekendschool. Zij zetten zich in voor nieuwsgierige jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar uit achterstandswijken in Nederland. We adopteren een klas van de vestiging Rotterdam Delfshaven en geven deze leerlingen jaarlijks het vak ‘Bouwkunde & Techniek’. Deze nieuwe samenwerking past goed bij de doelstellingen van Stichting TBI en onderstreept onze betrokkenheid bij onze directe werkomgeving én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid!

28 jun 2019

MDB en J.P. van Eesteren zetten grootste mobiele telescoopkraan ter wereld in op project 2Amsterdam

In opdracht van Commerz Real en Provast renoveert J.P. van Eesteren op de Amsterdamse Zuidas project 2Amsterdam. In de bouwput verrijst nu een torenkraan van circa 100 meter hoog. Deze wordt opgebouwd met behulp van een zeer bijzondere mobiele (hulp)kraan: een 1200 tons mobiele telescoopkraan van de firma Van Marwijk. Deze Liebherr LTM 11200-9.1 is de grootste mobiele telescoopkraan ter wereld. Om de op- en afbouw soepel te laten verlopen, heeft MDB samen met de firma Heijkoop, specialist in hijswerk, een hijsplan gemaakt. Bij de plaatsing van de ‘hulpkraan’ van meer dan 100 meter hoog staat veiligheid voorop en er is dan ook een reeks extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

06 mei 2019

BNL Special 'Veiligheid'

Onze directeur Bart van de Loo, tevens lid van de Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden, heeft samen met Jurgen van de Ven een mbo-module opgezet. Deze mbo-module moet gaan bijdragen aan de cultuuromslag en verandering in houding en gedrag, zodat veilig werken bij instromende jongeren de standaard is. Lees hier het complete artikel uit de BNL Special compleet gewijd aan veiligheid.

30 apr 2019

ERA Contour krijgt steigermaterialen als eerste volledig groen aangevoerd

Als allereerste in Nederland krijgt TBI-onderneming ERA Contour de steigermaterialen op het Rotterdamse nieuwbouwproject Huis van Inspiratie volledig groen aangeleverd. De ontwikkelende bouwer is aangesloten bij het initiatief Logistiek 010 van Gemeente Rotterdam dat zich richt op efficiënt en emissieloos binnenstedelijk transport. Samen met TBI-zusterbedrijf MDB, leverancier van de steigermaterialen, en vervoerder Breytner maakte ERA Contour afspraken om de steigermaterialen die benodigd zijn op het bouwproject in Nieuw Crooswijk zonder uitstoot te transporteren.

12 apr 2019

TBI realiseert fors hoger resultaat in 2018

2018 was een goed jaar voor TBI. De woningmarkt, zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, was onverminderd sterk en in de utiliteits- en inframarkt verbeterden de marktomstandigheden. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 4 procent naar € 1.773 miljoen en ons operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 19 procent naar € 54,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 72 procent naar € 18,2 miljoen (2017: € 10,6 miljoen). Met een toename van 11 procent naar ruim € 2,6 miljard is onze orderportefeuille goed gevuld en is onze basis voor de komende jaren aanzienlijk versterkt. Tegelijkertijd hebben we ons risicoprofiel verlaagd door selectief te werk te gaan bij de verwerving van projecten. Onze financiële positie blijft sterk en we houden dan ook ruimte om te investeren in slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving. Een compleet overzicht van al onze financiële prestaties vindt u in ons jaarverslag.

22 mrt 2019

Per 1 april Generieke Poortinstructie GPI verplicht op alle grotere bouwplaatsen

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grotere bouwplaatsen en onderhoudscontracten in Nederland. Bouwers en installateurs, aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, eisen de GPI per die datum voor alle eigen medewerkers, onderaannemers, toeleveranciers en ook vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus, die werkzaamheden verrichten op hun bouwplaatsen. De GPI vervangt alle algemene veiligheidsinstructies die nu overal apart worden gegeven. Om toegang te krijgen tot de bouwplaatsen voor werkzaamheden moet men de nieuwe GPI volgen en de toets hebben behaald.

06 dec 2018

Partnership Marathon Rotterdam

TBI en de NN Marathon Rotterdam zijn een overeenkomst aangegaan, waarbij TBI zich voor vijf jaar verbindt aan de mooiste marathon van Nederland. Bart van Breukelen, Raad van Bestuur TBI, en Mario Kadiks, directeur van de NN Marathon Rotterdam, ondertekenden daarvoor het contract. Het betekent dat de Business Runs op zondag 7 april 2019, de benaming TBI Business Runs gaan krijgen.

04 dec 2018

Energielabel A kantoorgebouw MDB

Het kantoorpand van MDB heeft een Energie-Index van 0,9 en valt hiermee in de energielabelklasse A. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.