MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor MDB B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. de balans tussen ‘People, Planet en Profit’. MDB en SSC-ICT Diensten vinden het belangrijk dat hun medewerkers op een economisch verantwoorde wijze, in een veilige en gezonde omgeving hun werkzaamheden kunnen verrichten door de markt waarin beide ondernemingen opereren heeft, in het verleden, de focus binnen Triple P vooral op People en Profit gelegen. De laatste jaren is hier een kentering in gekomen en is Planet eveneens op de voorgrond getreden. Duurzaam ondernemen betekent in eerste instantie je verantwoordelijkheden nemen als organisatie en in tweede instantie zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Op deze manier ontstaat er een fundament voor MVO dat in balans is en duurzaam is.

MDB B.V. is een verhuurbedrijf voor aannemersmaterieel, dé materieeldienst voor bouw- en techniekbedrijven. Behalve materieel verhuurt MDB tevens diensten, ze ontzorgen de bouwer en faciliteren het hele bouwproces; uiteraard met oog voor de omgevingsfactoren.

TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. is de interne ICT dienstverlener voor alle bedrijven binnen de TBI Bouwgroep. Zij verzorgt de inkoop van hard- en software, en draagt zorg voor de uitbesteding van ICT-diensten aan derden.

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons biedt, o.a. de grondstoffen. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is een must; dit begint bij de bewustwording hiervan. Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat binnen MDB en SSC-ICT Diensten samen. Zonder dat er een issue van is gemaakt, besteedt MDB al veel langer aandacht aan het milieu, de planet. Voorbeelden hiervan zijn, afvalscheiding, het gebruik maken van watergedragen verf, lampen met sensoren en transportmiddelen die aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoen. Daarnaast adviseert MDB haar klanten tijdens de calculatiefase welke tijdelijke accommodaties zij het beste kunnen huren en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de energiekosten.

Een duurzame bedrijfsvoering begint voor MDB een SSC-ICT Diensten bij het investeren in de eigen medewerkers. Zij moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op hun klanten en onze leveranciers. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze Carbon Footprint Analyse is om onze CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden.

CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij MDB en SSC-ICT Diensten een voorbeeld willen zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers.

Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over ‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces begint bij de bron zelf, het individu. Als MDB en SSC-ICT Diensten willen wij dit proces voor bewustwording graag uitdragen, faciliteren en stimuleren.