Op weg naar 2050

We werken toe naar een volledig circulaire bouwsector in 2050, waarin we bouwen zonder de aarde te belasten, uit te putten of op te warmen. Bij MDB focussen we ons daarom nog meer op emissieloos bouwen. Onder andere door materialen met een lage CO2-footprint aan te bieden en te focussen op logistieke hubs en elektrificatie van ons materieel en wagenpark. Maar ook door na te denken over duurzame energieoplossingen: minder energieverbruik, een groter aandeel van zon- en windenergie, en efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen.

CO2-reductie 

We willen de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk tegengaan. Daarom zetten we in op het gebruik van duurzame materialen met een lage CO2-footprint. En op energieneutrale en klimaatadaptieve oplossingen. Daarnaast zetten we logistieke hubs in en elektrificeren we ons materieel en ons wagenpark. We creëren een emissieloze bouwplaats zonder schadelijke uitstoot. Interne CO2-beprijzing zal daar op termijn een belangrijke rol bij gaan spelen. Dit is een extra stimulans voor TBI-ondernemingen om hun milieu-impact te verlagen.

Versnellen binnen TBI 

Verduurzamen staat niet alleen in het teken van durven doen, maar ook van durven delen. We hebben daarom verschillende versnellingsteams opgericht. Zo'n team bestaat uit een diverse groep collega's, die samen de schouders eronder zetten om een thema naar een hoger niveau te brengen. Het versnellingsteam voor emissieloos bouwen valt onder de verantwoordelijkheid van MDB, maar wordt met collega's vanuit heel TBI gevuld. Samen stellen we ambitieuze doelen om te reduceren. Dit doen we volgens de wetenschappelijk onderbouwde methode SBTi.

Het groene boekje 

TBI draagt actief en vernieuwend bij aan een samenleving die zich razendsnel ontwikkelt. Tegelijkertijd wordt onze maatschappij geconfronteerd met misschien wel de grootste uitdaging ooit: de klimaatverandering. Ook die opgave pakken we vol drive en overtuiging op. Onze ambities en doelen hebben we daarom met alle TBI-ondernemingen samengevat in ons Groene Boekje. Daarin beschrijven we vijf impactgebieden. Voor elk gebied ligt onze ambitie voor 2030 vast. Omdat we daar direct effectief mee aan de slag willen, hebben we als ‘tussenstops’ de doelstellingen voor 2025 vastgelegd.

CO2 prestatieladder 

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. De ladder drukt zich uit in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Bij MDB zijn we er meer dan trots op dat we deze certificering al jaren mogen dragen. 

Onze doelstellingen voor 2025:

  • 25% inzet emissieloos materieel op alle projecten
  • Scope 1 en 2 zijn klimaatneutraal
  • Scope 3 zijn we aan het reduceren 
  • Interne CO2-beprijzing is doorgevoerd

Nieuwe schakelunits

met oog voor duurzaamheid

MDB investeert in schakelunits met alle faciliteiten voor medewerkers die vaak voor langere tijd op projectlocaties door het land werken. Het is belangrijk dat zij goede, moderne en duurzame huisvesting tot hun beschikking hebben. De nieuwe schakelunits zijn uitgevoerd met infrarood verwarming, hoogwaardige isolatie, ledverlichting met bewegingssensoren en zijn zeer onderhoudsvriendelijk. 

Duurzame bouwplaats

Creatiever omgaan met de nieuwe energievraag

De energietransitie werkt ook door op de bouwplaats. Steeds meer materieel draait op elektriciteit en groene energie wordt de norm. Er wordt hard gewerkt om die verduurzaming verder te versnellen, door toepassing van nieuwe en slimme energieoplossingen. Maar ook door de energievraag te beperken en continu te blijven monitoren. 

De slimme verlichtingsapp van MDB

Om energie te besparen

Energie besparen op de bouwplaats wordt een stuk eenvoudiger met de slimme verlichtings-app, ontwikkeld door MDB; de materieeldienst van TBI. De app werd ontwikkeld bij de aanleg van de tunnel op de A16 bij Rotterdam. Met één druk op de knop kan de verlichting op elk moment van de dag worden in- en uitgeschakeld. De armaturen zijn voorzien van energiebesparende LED lampen en zijn in groepen geschakeld. Worden op een gedeelte van het drie kilometerlange traject geen werkzaamheden uitgevoerd, dan kan de verlichting per zone worden uitgeschakeld. Dit kan zelfs op afstand, zoals vanuit huis of kantoor. Naast energiebesparing zorgt dit ook voor minder lichtoverlast voor de omgeving en meer gemak op de bouwplaats.

Duurzaam transport

Onze impact op het milieu beperken

We kijken ook naar onze eigen impact op het milieu. Bijvoorbeeld met het transport van en naar onze projectlocaties. Zo rijden we bijvoorbeeld op gas. Daarnaast elektrificeren we binnen heel TBI het wagenpark versneld doordat nieuwe arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s uitsluitend elektrisch mogen zijn, met daarnaast vroegtijdige beëindiging van lopende contracten van fossiele brandstofauto’s. Dit met als doel dat we eind 2025 geen arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s meer hebben die rijden op fossiele brandstoffen. 

Groene stroom op de bouwplaats

Met de e-CO2tainer

De volledige bouwplaats voorzien van groene stroom? Met de e-CO2tainer kan het! Deze container van 12 meter lang kan de bouwplaats op vijf verschillende manieren voorzien van energie. De voorkeur gaat uit naar duurzame wind- en zonne-energie. Als back-up kan de container ook putten uit het elektriciteitsnet, accu’s en een generator (op biobrandstof). Voor de realisatie van de e-CO2tainer werkten o.a. MDB, Mobilis en Eekels Technology samen. 

Elektrisch transport op grote projecten

Duurzaam over de bouwplaats

MDB heeft geïnvesteerd in elektrisch aangedreven buggy’s als transportmiddel voor grote projecten.