Documenten

Hieronder staan alle documenten, genummerd volgens de audit checklijsten uit de prestatieladder, zoals genoemd in wijzigingsblad 5, onderdeel WC5.

CO2 Bewust certificaat niveau 3 (30-10-2018) PDF
CO2 Bewust certificaat niveau 3 (30-10-2021) PDF

3.A.1. Inventaris conform ISO 14064-1

Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie inventaris (of overzichtlijst) voor haar scope I en II.
CO2-emissies conform ISO 14064-1.

CFA Rapport 2022 PDF
CFA Rapport 2021 PDF
CFA Rapport 2020 PDF
CFA Rapport 2019 PDF

3.A.2.

De emissie inventaris is door een certificerende instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

  • De CO2 audit wordt jaarlijks uitgevoerd door Aboma Certification B.V.

3.B.2 Energie Management Programma

Het bedrijf heeft een energie managementprogramma (conform EN16001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geimplementeerd).

Energie- en CO2-reductieplan 2022 PDF
Energie- en CO2-reductieplan 2019-2022 PDF

3.C.1 Communicatie reductiedoelstellingen

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en). Neem contact op indien u tips, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons CO2- en/of energie-reductiebeleid.

CO2 Communicatiemoment 07-2021 PDF
CO2 Communicatiemoment PDF

3.C.2 Communicatieplan

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

3.D.1 Deelname Initiatief

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie.

  • Samen met Electure onderzoekt MDB in 2021 de toepassing van restcapaciteit elektra in de omgeving van bouwprojecten, voor efficienter gebruik van energie
  • Initiatief in 2021 van MDB samen met  transportbedrijf Vlot voor inzet elektrische vrachtwagen, met bij MDB geplaatste vrachtwagenlader   
  • CO2 reductie op de bouwplaats van J.P. van Eesteren
Initiatief en participatie 2022 PDF